Orlando Logo

Το Blog

Τα μερίσματα που διανέμονται στο έτος 2016 υπόκεινται σε παρακράτηση φόρου 10%.

ΔΗΜΟΣΙΕΥΘΗΚΕ ΣΤΙΣ 21/11/2016 | ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ

Τα μερίσματα που διανέμονται στο τρέχον έτος 2016 εξακολουθούν να υπόκεινται σε παρακράτηση με συντελεστή 10%. Στα προμερίσματα που διανέμονται από Α.Ε. ή στις προσωρινές απολήψεις έναντι κερδών σε ΕΠΕ ή ΙΚΕ που πραγματοποιούνται μέσα στο φορολογικό έτος 2016, αλλά η απόφαση διανομής τους τελεί υπό την έγκριση της τακτικής γενικής συνέλευσης των μετόχων ή εταίρων, αντίστοιχα, που θα πραγματοποιηθεί εντός του φορολογικού έτους 2017, παρακρατείται φόρος με συντελεστή 15%.

• Τα ενδοομιλικά μερίσματα, που εισπράττει από 1.1.2016 και μετά, νομικό πρόσωπο φορολογικός κάτοικος Ελλάδας, απαλλάσσονται από τον φόρο εισοδήματος μόνο εάν τα κέρδη δεν έχουν εκπέσει φορολογικά στο επίπεδο της θυγατρικής εταιρείας κράτους - μέλους της Ευρωπαϊκής Ενωσης που τα διανέμει. Σε περίπτωση που τα διανεμόμενα κέρδη έχουν εκπέσει φορολογικά στο επίπεδο της θυγατρικής (π.χ. έχουν εκπέσει ως τόκοι υβριδικού ενδοομιλικού δανείου), θα φορολογούνται στο επίπεδο της ελληνικής μητρικής, ανεξαρτήτως πλήρωσης των τυπικών προϋποθέσεων εξαίρεσης του άρθρου 48 παρ.1 του ΚΦΕ. Πρόκειται για στοχευμένη διάταξη κατά της φοροαποφυγής, προκειμένου να αποφεύγεται η διπλή μη φορολόγηση των εν λόγω μερισμάτων, σε περιπτώσεις υβριδικών δανείων, όπου οι τόκοι εξέπιπταν φορολογικά στο επίπεδο της θυγατρικής και κατόπιν δεν φορολογούνταν στο επίπεδο της μητρικής εταιρείας στην Ελλάδα (ως απαλλασσόμενα μερίσματα).

• Σε περίπτωση μείωσης μετοχικού/εταιρικού κεφαλαίου με συμψηφισμό λογιστικών ζημιών, οι υπόψη ζημίες κατά το μέρος που αναγνωρίζονται φορολογικά εξακολουθούν για φορολογικούς σκοπούς να μεταφέρονται προς συμψηφισμό με τα κέρδη των επόμενων φορολογικών ετών (ΣτΕ 3733/2008 , 2614/2008 και 2523/1991), σε αντίθεση με τις προηγούμενες διατάξεις του Ν.2238/94. Τα παραπάνω ισχύουν και για μεταφερόμενες φορολογικές ζημίες που έχουν προκύψει πριν από την 1.1.2014 και η μείωση του κεφαλαίου λαμβάνει χώρα από την 1.1.2014 και μετά.

• Για τη μεταφορά της ζημίας στα επόμενα φορολογικά έτη δεν απαιτείται, πλέον, να έχει αναγραφεί στη δήλωση φορολογίας εισοδήματος μέχρι το τέλος του οικείου φορολογικού έτους κατά το οποίο προέκυψε, αλλά αυτή μπορεί να δηλωθεί οποτεδήποτε, μέσα στην πενταετία, με την υποβολή εκπρόθεσμης αρχικής ή τροποποιητικής δήλωσης. Στην περίπτωση αυτή η πενταετία ξεκινά από το επόμενο φορολογικό έτος από αυτό εντός του οποίου προέκυψε η ζημία και όχι από το επόμενο φορολογικό έτος εντός του οποίου υπεβλήθη η δήλωση φορολογίας εισοδήματος (αρχική ή τροποποιητική).

Πηγή: Grant Thornton

Share this post
By ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΛΤΖΗΣ

Λογιστής - Εταίρος

Tagged With

Tags

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΦΟΡΟΥ ΦΌΡΟΙ άρση έλεγχος αδεια αναψηχής αποδείξεις απώλεια ρύ αφορολόγητο δόσεις φόρου εισφορέ κατάσχ καταθέ οφε παρακράτηση φόρου ρυθμίσεις ρύθμιση 100 δόσεων συμψηφισμός φορολογικές δηλώσεις 100 ΔΟΣΕΙΣ 100 δόσεις 2016 25η Μαρτίου CAPITAL CONTROLS E9 IKA OAEE POS SEPENET capita; controls capital controls red ΑΔΕΙΑ ΜΙΣΘΩΤΩΝ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓ/ΣΜΟΣ ΑΚΑΤΑΣΧΕΤΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΗΛΙΚΑ ΤΕΚΝΑ ΑΠΔ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΑΥΞΗΣΗ ΕΙΣΦΟΡΩΝ ΑΦΜ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΟ ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟΔΟΧΩΝ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΔΟΣΕΙΣ Ε9 ΕΙΔ.ΕΙΣΦ.ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΑ ΦΟΡΟΙ ΕΝΦΙΑ ΕΠΙΔΟΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΑΝΗ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΣΥΣΤΑΣΗ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΦΟΡΙΑ Κ.Ε.Α.Ο. ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΙΣ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΛΟΓ/ΣΜΩ ΚΕΠΥΟ ΚΡΑΤΗ Καθαρή Δευτέρα ΜΕΡΙΣΜΑΤΑ ΜΗΤΡΩΟ VIES ΜΠΛΟΚΑΚΙΑ ΜΥΦ Μισθοδοσία ΟΑΕΕ ΟΦΕΙΛΕΣ ΠΑΡΑΚΡΑΤΗΣΗ ΦΟΡΟΥ ΠΑΡΟΧΗ ΣΕ ΕΙΔΟΣ ΦΟΡΟΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΟΛΟΓΙΟ ΠΛΗΡΩΜΗ ΦΟΡΩΝ ΠΟΘΕΝ ΕΣΧΕΣ ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΡΥΘΜΙΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΦΠΑ ΣΥΣΤΑΣΗ ΤΕΛΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΤΕΛΗ ΧΑΡΤΟΣΗΜΟΥ ΤΕΛΟΣ ΕΠΙΤΗΔΕΥΜΑΤΟΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΜΥ ΦΟΡΟΙ ΦΟΡΟΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΔΗΛΩΣ ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΦΠΑ άρθρο 48 έντυπα α αασφαλιστικό αδηλωτα ακίνητη ακατάσχετος λογαριασμός αμοιβή ανήλικοι ανατιμήσεις ανείσπρακτα αντίγραφα αντικειμενικές αξίες. μειώσει απαλλαγή τήρησης βιβλίων απαλλαγή φπα αποζημίωση απόλυση απώλεια αργία αριθμός παιδιών αστικές μισθώσεις αστυνομία ασφάλιση ασφαλιστι ασφαλιστικές εισφορές ασφαλιστικό αφορολόγητο γενικές συνελεύσεις δ δήλωση δηλώσεις διακοπή εργασιών διορθώσεις δόσεις εθελοντική αποκάλυψη εθελοντικη εισοδηματ εισφορές εισόδημα ενοίκια επαλήθ επαλήθευση εταιρείες κάτοικοι εξωτερικού κέρδος καταγγελία κατασχέσεις κόκκινα δανεια μειωμένοι συντελεστές μερίσματα μετατροπή μετρητά οφειλές παροχές σε είδος περιουσι περιουσιολόγιο πλαστικό χρήμα πληρωμή πληρωμη φόρου πληρωμη φόρων προθεσμίε πρόστιμα ρυθμίσεις ρυθμισεις ρυθμιση ρύθμιση ρύθμιση 100 δόσεων ρύθμιση οφειλών συμψηφισμοί συναλλαγές μετρητ σύνταξη τέλη κυκλοφορίας ταμειακές μηχανές τραπεζικός λο τραπεζικός λογαραισμός τραπεζικός λογαριασμός υπεραξία φοροι φορολογική δήλωση φπα φό φόροι φόρος